Usluge Editovanja

Naše usluge uključuju fotografisanje poslovnih portreta, fotografije za potrebe vašeg brenda, fotografisanje  enterijera i eksterijera, događaja i još mnogo toga. Poseban akcenat stavljamo na … Sve fotografije se naknadno obrađuju kako bi se postigao najbolji kvalitet i izgled

Editovanja za Stock

Retuširanje lica i boje na modelima, uklanjanje marki i nepotrebnih elemenata na fotografiji, promena boje na određenim elementima, kolor korekcija, kolor gradacija, menjanje pozadine, dodavanje efekata i drugo.

Proizvodi

Editovanje proizvoda za digitalne prezentacije, promociju na društvenim mrežama ili web prodavnicu. Promena boje. Kreiranje maski i drugih pozadina. Clipping putanja itd...

High-End Retouch

Ova vrsta fotografije ima za cilj da predstavi suštinu ličnosti na kreativan i umetnički način. Može se raditi u studiju, na lokaciji vani ili u nekom prostoru po želji. Pogodna za pojedince kao i za porodice ili grupe.


Arhitektura
Employs an openly sponsored, non-personal message to promote or sell a product, service.
Venčanja
Improving the quality and quantity of website traffic to a website or a web page from search.
Kompoziti
Services to assist customers in making cost effective and correct use of a product.

Retouch